Sunday, October 18, 2009

RENUNGAN BERSAMA……………
Dari Abu Darda’ r.a mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:
Hendakah kamu aku tunjukkan satu amalan yang mendapat pahala yang tinggi.?
Tanya sahabat apakah amalan itu ya Rasulullah.
Rasulullah saw menjawab ,amalan itu adalah kamu
mendamaikan orang yang sedang bersengketa kerana ia boleh menghancurkan umat .(auqamalqad)

No comments: